Pramonės inžinerijos ir projektų valdymo magistro laipsnis

Bendroji informacija

Apie šią programą plačiau skaitykite universiteto tinklapyje

Programos aprašymas

„Pramoninės inžinerijos ir projektų valdymo“ magistro laipsnis paruošia tarptautinio lygio specialistus, gebančius valdyti projekto procesus ir išteklius nuo koncepcijos sukūrimo iki pabaigos, atsižvelgiant į ekonomiką, riziką ir saugą.

Kurso pavadinimas

Kreditai

apibūdinimas

Darbuotojai

KBTU / ECU / KBTU partneris

Privalomi valstybiniai standartiniai dalykai

Užsienio kalba (profesionali)

3

Kurso metu turėtų būti patobulintas anglų kalbos lygis iki aukštesniojo vidurinio kurso, taip pat turėtų būti išnagrinėti konstrukcijų žodynai

KBTU

Valdymas

3

Bendrosios vadybos ir projektų valdymo sąvokos

KBTU

Psichologija

2

Bendravimo ir pristatymo įgūdžiai turėtų būti mokomi ypač tarptautinėje aplinkoje

Pasirinktinai

2

Studentai gali pasirinkti pasirenkamąjį iš visų KBTU dėstomų dalykų

KBTU

Pagrindiniai dalykai

Įvadas į sutartis ir pirkimus

3

Suprasti standartinius viešųjų pirkimų kelius, ypač Kazachstane.

Dabartinė pramonės pirkimų praktika

Kazachstano vyriausybės politika ir gairės

Komerciniai statybos projekto pirkimo ir sutarčių sudarymo aspektai

KBTU partneris

Paslaugų įsigijimas ir teikimas

3

Paslaugų teikimas pastatų valdymo ir atvejais Kazachstane bei užsienyje

Žinoti sprendimų priėmimo proceso modelius, susijusius su vidaus ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimu

Gebėti taikyti veiklos vertinimo metodą teikiant paslaugas

Žinoti, kaip ištirti paslaugų teikimo žmogiškąjį ir socialinį poveikį

Gebėti pasirinkti teisingus valdymo metodus, susijusius su paslaugų teikėjo pokyčiais ir užsakomosiomis paslaugomis

KBTU partneris

Strateginis turto valdymas

3

Klientų aptarnavimo poreikių supratimas nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste

Studijų paslaugų pirkimas FM viduje

Gebėti identifikuoti ir valdyti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus

Naršykite naujoviškus paslaugų sprendimus, kurie padėtų darbuotojams ir organizacijos aplinkai

Ekiu

Žmonės ir organizacijų valdymas

Pastatyta aplinka

3

Aukšto lygio žinios apie sudėtingas vadybos teorijas ir jų taikymą sukurtoje aplinkoje

Projektų valdymo koncepcijos ir sukurta aplinka organizacijose

KBTU

Tvarumas statyboje

3

Suprasti sistemas ir sistemas, susijusias su

Tvarumas

Verslo ir aplinkos vertinimas nuo vietinio iki pasaulinio lygio.

Dalyko analizė atsižvelgiant į profesines pareigas.

KBTU partneris

Aplinkos kokybės užtikrinimo kontrolė

2

Aplinkos apsauga ir racionalus gamtos išteklių naudojimas yra viena iš svarbiausių disciplinų aplinkos tvarkymo srityje. Aplinkos apsauga tiria pagrindines aplinkos problemas, gamtos išteklių būklę ir su gamybos veikla susijusius klausimus bei kitus antropogeninius natūralios aplinkos veiksnius.

ECU (Sandro Furlan)

Profesionalūs pasirenkamieji

Vertės ir rizikos valdymas

3

Supažindinkite su vertės sąvokomis

Gebėti išspręsti strategines ir taktines problemas

Gebėti naudoti įrankius ir metodus nagrinėjant atvejį

KBTU

Statybos finansų valdymas

3

Finansinio planavimo ir stebėsenos bei išlaidų kontrolės proceso supratimas

Ekiu

Kosmoso planavimas ir valdymas

3

Studijų erdvės išdėstymas

- Supažindinkite su turto portfeliais pasiūlos ir paklausos procesą

- paslaugų, struktūros ir erdvės santykis

- erdvės modeliavimo ir naudojimo įrankiai ir būdai

Ekiu

Praktika

4

Praktika pramonėje

MS darbas / projekto rengimas

4

Studento tiriamasis darbas, įskaitant baigiamąjį darbą

Galutinis atestacija

1

MS projekto gynimas

3

Paskutinį kartą atnaujinta Kov. 2020

Apie mokyklą

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of ... Skaityti daugiau

KBTU considers its mission to provide high-quality education for future leaders in business and industry, to promote innovative technologies and research in the most advanced and prospective areas of science for the benefit of the region and the country as a whole. The strategic vision of the University is to promote the ideals of academic excellence, scientific progress, and national well-being, to maintain the status of an undisputed leader in the field of technical and business education. The major goals and ambitions of the university are the creation of a scientific and educational center with highly qualified scientific and pedagogical potential and a developed modern material and technical base, the development of a dual vocational training, training of highly qualified specialists who have professional and personal competencies with emphasis on financial, power-generating sector, spheres of high and information technologies and the maritime industry. Skaityti mažiau